Vergaderruimte

Het administratieve beheer

Samenstelling van het basisdossier (basisakte, bouwplannen, keuringsverslagen, …), jaarlijkse algemene vergadering (opmaak dagorde, versturen van uitnodigingen, opstellen notulen, …), opvolging contractuele relaties (verzekeringen, onderhoudscontracten, …), algemeen secretariaat (inboeken facturen, correspondentie met eigenaars en leveranciers, …).

Het financiële beheer

Concreet staan wij in voor: het opstellen van een begroting, samenstellen van het werkingsfonds, samenstellen van een reservefonds, het opvragen van de nodige fondsen voor werkings- en reservekapitaal, het betalen van de rekeningen m.b.t. de gemeenschap, het omslaan van de gemeenschappelijke kosten over de verdeelsleutels voorzien in de akte van splitsing of het reglement van inwendige orde, het opstellen van een jaarlijkse afrekening, instaan voor de dechargemodaliteiten, …

Vergaderzaal
Hero 1

Het technische beheer

Wij staan in voor het in stand houden van het gemeenschappelijke patrimonium, het bedrijfsklaar houden van de technische installaties, het laten herstellen van occasionele defecten, instaan voor het opvragen van offertes en lastenboeken ingeval belangrijke en onontbeerlijke werken zich zouden opdringen, periodiek controle uitoefenen (of laten uitvoeren indien verplicht) van de elementen die een ongestoord en efficiënt gebruik moeten garanderen, Periodiek controle uitvoeren (of laten uitvoeren indien verplicht) van alle elementen die de veiligheid van de bewoners moeten waarborgen,…

Troef : Permanentiedienst 059/30.30.16 (24 op 24h. en 7 dagen op 7)

Heeft u nog vragen ? Vul dan het contactformulier in of kom geheel vrijblijvend langs bij ons op kantoor, Zeedijk 361 te 8434 Westende.

Tot binnenkort !

Referenties

Referentie syndic Agence Dumo
Referentie syndic Agence Dumo
Referentie syndic Agence Dumo
Referentie syndic Agence Dumo
Referentie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo
Realisatie syndic Agence Dumo