syndic

De syndicus staat, in naam van de Vereniging van mede-eigenaars, in voor de zorg of het beheer van de gemene delen van de mede-eigendom.

De minimumtaken van de syndicus zijn wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek onder het artikel 577.