Bureau Nathalie

Intermédiare

En tant qu'intermédiare entre bailleur et locataire, nous vous proposons:

  • En tant que propriétaire: un prix de location honnête et concurrentiel par période;
  • En tant que locataire: un accompagnement lors des visites des biens susceptibles de vous convenir;
  • Nous effectuons les relevés de compteurs lors des arrivées et départs de locataires;
  • Lors de chaque départ de locataire, un contrôle est effectué concernant la propreté ou des dommages éventuels. Si nécessaire, nous nous chargeons de faire passer une équipe de nettoyage;           
  • La gestion complète du dossier de location (contrat de location, confirmation de location au propriétaire, décompte final locataire et propriétaire);
  • Nous nous chargeons d'essayer de résoudre les petits désagréments éventuels afin de rendre votre séjour le plus agréable possible.

Huurprijzen

De aangegeven huurprijzen zijn “half-inclusieve” prijzen d.w.z. de eigenlijke huurprijs, het forfaitair verbruik van koud water, de huurdersverzekering tegen brand, glasbreuk en waterschade, de verzekering tegen annulatie en vakantie-onderbreking en de agentschapskosten. De effectieve verbruikskosten t.t.z. die van gas, elektriciteit en warm water worden verrekend volgens het reële verbruik op de teller.
De prijzen van vakantieperiodes hebben altijd voorrang op andere vermelde prijzen.

Waarborgen

De waarborgen worden bepaald volgens de aard en de inrichting van het gehuurde goed. Deze variëren tussen € 225,00 en € 300,00 per maand in de zomerperiode en tussen € 275,00 en € 400,00 in de winterperiode.
Van deze waarborg worden de reële verbruiken afgetrokken en 
het saldo wordt U binnen de maand na uw vertrek terugbetaald.

Netheid en inventariscontrole

De huurder wordt geacht de woning GRONDIG te reinigen bij het vertrek. Indien zonder voorafgaandelijke verwittiging niet gepoetst wordt, zullen de reinigingskosten van de waarborg afgetrokken worden, verhoogd met een forfaitair bedrag van € 25,00 ten titel van schadevergoeding.
Indien U het goed wenst te laten reinigen door een poetsfirma, gelieve ons hiervan tenminste 3 dagen voor uw vertrek te verwittigen. In dit geval zal U het appartement ten laatste om 09.00 uur ‘s morgens verlaten.
Beslissingen omtrent de netheid van de vakantiewoning worden soeverein door het agentschap genomen.
Wanneer een inventaris in het appartement aanwezig is, vragen wij U beleefd deze te willen controleren. Indien er opmerkingen zijn, dan verzoeken wij U vriendelijk ons dit binnen de 24 uur schriftelijk te willen signaleren (gebruik hiervoor de fiche die U zal afgegeven worden bij het afhalen van de sleutels).

Algemene voorwaarden

Het aantal personen dat een woning mag betrekken wordt bepaald door het aantal bedden. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. ENKEL kinderbedjes mogen bijgeplaatst worden.
Huisdieren zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van het agentschap.
Lakens, handdoeken, tafellinnen en persoonlijk toiletgerief moeten meegebracht worden. Per bed zijn dekens en kussens voorzien, voor de divanbedden zijn die normaal niet voorhanden.
De aanwezigheid van een t.v.-toestel is enkel indicatief. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval van defecten.
Op de aankomstdag kunnen de sleutels afgehaald worden vanaf 15.00 uur.
Op de vertrekdag moeten de sleutels ten laatste om 11.00 uur afgegeven worden.
Sleutels kunnen ENKEL afgehaald worden tijdens de kantooruren t.t.z. tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 18.00 uur.
Teneinde verdere verhuring mogelijk te maken zal de huurder het bezoek van kandidaat-huurders moeten toelaten, elke dag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Noteer dat die klanten 
steeds vergezeld zijn door een afgevaardigde van het agentschap.

Reservatie en betalingsmodaliteiten

De reservatie is enkel geldig mits betaling van 50 % van de huurprijs als voorschot. Het saldo, samen met de waarborg, is betaalbaar 14 dagen voor de ingenottreding.
BIJ NIET VOLLEDIGE BETALING WORDEN GEEN SLEUTELS OVERHANDIGD.
Indien de huurder niet op tijd het saldo betaalt, of zijn contract opzegt volgens de voorwaarden van de VAB, zal het agentschap het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt zal de eerste huurder het verschil in opbrengst en de herverhuringscommissie wel moeten betalen.

AANDACHT: in onze verhuurprijzen voor appartementen is verzekering tegen annulatie en vakantie-onderbreking via “VAB” inbegrepen. Indien het contract geannuleerd wordt binnen een waarborg (te staven met bewijsstukken) van de verzekeringsmaatschappij wordt het betaalde bedrag (verminderd met de vrijstelling en de premie) terugbetaald! Voor de huur van garages is er GEEN annuleringspremie inbegrepen. Deze kan wel afzonderlijk aangevraagd worden mits het betalen van een minimumpremie van 25€.